top of page
IMG_20211103_170814_edited

Zdravotní cvičení - léčebný tělocvik
... cvičením proti bolesti - cvičením ke zdraví ...

ženy strečink

Specializuji se na klienty 50+ s bolestmi zad a ostatního pohybového aparátu, na klienty dlouhodobě nemocné nebo v rekonvalescenci. Cvičím i s mladšími klienty, kteří mají zájem aktivně podpořit své zdraví.  Je mnoho zdravotních cvičení, ALE není cvičení jako cvičení.

Zaměřeno na:

  • břišní svalstvo a  celkově na HSSP (hluboký stabilizační systém páteře)

  • bederní páteř, zádové svalstvo

  • krční a hrudní páteř

  • kyčelní kloub, posilování dna pánevního

  • ramenní kloub a procvičování paže a ruky

  • dolní končetiny, kolena, hlezna a plosky nohou

  • rovnovážná cvičení

  • posilovací cvičení

- individuální pravidelné zdravotní cvičení pro chronicky nemocné nebo po dlouhodobé 

   hospitalizaci v domácnosti klienta - plynulé navázání na rehabilitační péči

- individuální (max. 2 osoby) pravidelné zdravotní cvičení v mých prostorech

- cvičení na lůžku, na židli, na zemi

- zaměřeno na 50+, můžou cvičit i mladší ročníky (včetně studentů, dětí)

- zajišťuji pravidelné skupinové cvičení pro kluby seniorů, pracovní kolektivy apod. max do 12

  cvičenců

Cvičení je velmi vhodné i pro klienty s endoprotézami kyčelních a kolenních kloubů. Doporučeno pro diabetiky i kardiaky.

Cvičení je vedené s ohledem na zdravotní stav každého cvičence a je vždy přizpůsobeno jeho osobním možnostem a fyzické kondici. V kombinaci s BEMER terapií dosahují klienti velkých pokroků. Kombinace cvičení a BEMER terapie není nutná, ale je velice účinná.

Metodika cvičení je zaštítěna neziskovou organizací s celostátním působením Senior Fitnes z.s., Praha v čele s MUDr. M. Matoušem.

Cvičení není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Pojišťovny mají programy pro své  pojištěnce nazvané např.  Zdravá rodina, Dospělý, Dítě, Student. V těchto programech je možné 1x ročně zažádat o příspěvek. V mnoha pojišťovnách lze čerpat z programů kombinovaně. Zjistěte si podmínky čerpání u své pojišťovny.

Individuální lekce 500,- Kč za 45 min.

 

Cvičení doma
Prenatální cvičení

 Nature by Andy

 - voňavá cesta ke zdraví
bottom of page